svenska

Ett exempel på detta är att först uppfatta affären som en plats där man kan hämta föremål man behöver, en uppfattning som differentieras och blir mer nyanserad och rik vartefter barnet erfar att föremålen kallas varor och är ordnade i tematiska sektioner i en affär, samt att affären är ett komplext ekonomiskt system där begrepp som tillgång och efterfrågan, arbetsgivare, arbetstagare, transport och valuta tillför innebörder till affären. Nya aspekter (innebörder och samband) som barnet upptäcker gör att affären framträder på ett förändrat sätt och barnets begreppsbild vidgas, vilket i sin tur medför att barnet kan delta i affärsaktiviteter, antingen verkliga eller fiktiva i lek, på mer kompetenta och flexibla sätt. Pramling Samuelsson och Pramling (2013) beskriver utifrån en sådan kunskapssyn att undervisning handlar om att hjälpa barnet göra det osynliga synligt vilket i relation till den didaktiska triangeln (figur 1) kan illustreras som en riktadhet från förskolläraren och barnet gentemot ett innehåll och betydelsefulla aspekter av det aktuella innehållet. För att åstadkomma ett sådant gemensamt fokus krävs intersubjektivitet, det vill säga att förskollärare och barn koordinerar sina perspektiv genom olika kommunikativa handlingar (Rommetveit, 1974).

vietnamesiska

Một ví dụ về điều này là đầu tiên nhận thấy thỏa thuận là một nơi mà bạn có thể chọn những đồ vật bạn cần, một nhận thức khác biệt và trở nên đa dạng và phong phú hơn khi đứa trẻ trải nghiệm rằng các đồ vật được gọi là hàng hóa và là được sắp xếp theo các phần chuyên đề của một doanh nghiệp và doanh nghiệp là một ngành tài chính phức tạp hệ thống mà các khái niệm như cung và cầu, người sử dụng lao động, người lao động, vận tải và tiền tệ bổ sung ý nghĩa cho doanh nghiệp. Các khía cạnh mới (ý nghĩa và kết nối) mà đứa trẻ phát hiện ra làm cho thỏa thuận xuất hiện theo một cách thay đổi và đứa trẻ hình ảnh khái niệm được mở rộng, điều này có nghĩa là đứa trẻ có thể tham gia vào các hoạt động kinh doanh, hoặc thực tế hoặc hư cấu trong trò chơi, theo những cách linh hoạt và có thẩm quyền hơn. Tranh giành Samuelsson và Pramling (2013) mô tả, dựa trên quan điểm kiến ​​thức như vậy, rằng trong khi xem, việc giúp đứa trẻ làm cho cái vô hình có thể nhìn thấy được, liên quan đến tam giác giáo khoa (hình 1) có thể được minh họa như một định hướng từ giáo viên mầm non và đứa trẻ hướng tới một nội dung và các khía cạnh quan trọng của nội dung hiện tại.Để đạt được tiêu điểm chung như vậy, đòi hỏi phải có tính liên kết, nghĩa là rằng giáo viên mầm non và trẻ em phối hợp quan điểm của họ thông qua nhiều giao tiếp hành động (Rommetveit, 1974).

Oversatt.se | Hur använder jag den svenska-vietnamesiska översättningen?

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)