svenska

I de dokumenterade leksituationerna är förskollärarnas avsikt att iscensätta en målorienterad process som ska möjliggöra barns lärande. Detta ska de iscensätta samtidigt som barnen kan ha andra intentioner för hur leken ska utvecklas. I flera dokumentationer blir en dialektisk process tydlig där målorienteringen prövas gentemot barnens intentioner i leken. Detta leder ofta till att målorienteringen växlar från ett mål i riktning mot ett annat mål i syfte att möta barnens initiativ. Exempel 1 är uppdelat i två excerpt där lekresponsiv undervisning med fokus på litteracitet utgjorde utgångspunkten för förskollärarens deltagande. Det som karakteriserar detta exempel är att förskollärarens målorientering växlar i förhållande till barnens intentioner och därmed i enlighet med lekens riktning. Förskolläraren och två barn står vid ett bord med laminerade lappar med namn på alla förskolans barn. Det står ett namn på varje lapp i versaler. Barnen bygger hus med lapparna och den uttalade målorienteringen (litteracitet) lämnas i viss mån i bakgrunden där barn och förskollärare istället är riktade mot att bygga former av lapparna på bordet, vilket möjliggör andra lärandemål, det vill säga målorienteringen växlar

vietnamesiska

Trong các tình huống chơi được ghi lại, mục đích của giáo viên mầm non là đưa ra một quá trình hướng tới mục tiêu để trẻ em có thể học. Họ phải thực hiện giai đoạn này cùng lúc vì trẻ em có thể có những ý định khác về cách chơi sẽ được phát triển. Trong một số tài liệu, một quá trình biện chứng trở nên rõ ràng trong đó định hướng mục tiêu được kiểm tra dựa trên ý định của trẻ em khi chơi. Điều này thường dẫn đến việc định hướng mục tiêu thay đổi từ một mục tiêu theo hướng của mục tiêu khác nhằm đáp ứng sự chủ động của trẻ em. Ví dụ 1 được chia thành hai đoạn trích trong đó dạy học phản ứng với trò chơi tập trung vào đọc viết là điểm khởi đầu cho sự tham gia của giáo viên mầm non. Điều đặc trưng cho ví dụ này là định hướng mục tiêu của giáo viên mầm non thay đổi liên quan đến ý định của trẻ và do đó phù hợp với hướng của trò chơi. Cô giáo mầm non và hai đứa trẻ đứng một chỗ bảng với các ghi chú nhiều lớp với tên của tất cả các trẻ mầm non. Nó nói một cái tên mỗi ghi chú bằng chữ in hoa.Những đứa trẻ xây nhà bằng các ghi chú và vòng định hướng mục tiêu rõ ràng (khả năng đọc viết) được để ở một mức độ nào đó mà trẻ em và giáo viên mầm non thay nhằm mục đích xây dựng hình dạng của các ghi chú trên bàn, điều này cho phép các mục tiêu giáo lý khác, nghĩa là, hướng mục tiêu thay đổi

Oversatt.se | Hur använder jag den svenska-vietnamesiska översättningen?

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)